BESTUUR

Johan Vrielink, Oprichter Fablab Flevoland

JOHAN VRIELINK

Voorzitter

Als ondernemende creatieve techniekvisionair werk ik samen om FabLab Flevoland tot een succes te maken.

Na mijn loopbaan in het technisch onderwijs, heb ik in 1989 het bedrijf Flevobike opgericht zie: https://www.flevobike.nl/

In 2012 heb ik in samenwerking met de Gemeente Dronten, FlevoMeer Bibliotheek en het Onderwijs uit Dronten het Fablab Flevoland opgericht.

06 14 56 39 75
info@fablabflevoland.nl

HENK DE VRIES

Secretaris

Als oud schoolleider en rector van scholen in Flevoland en Noord-Holland voel ik me nog steeds erg betrokken bij het onderwijs. Met name bij het beroepsonderwijs.

Ik ben van mening dat er door Nederland BV, schoolbreed meer aandacht besteed moet worden aan techniekvakken. FabLab Flevoland kan in dit bewustwordingsproces een waardevolle speler zijn.

Daarom werk ik graag samen met alle vrijwilligers van FabLab Flevoland om onze ideeën te verspreiden in onze provincie en verder weg.

Kijk op onze website en reageer! We willen u graag van dienst zijn

WIM VAN BAAL

Penningmeester

Als administrateur met zo’n 40 jaar ervaring binnen het midden- en kleinbedrijf kan ik mijn vakkennis samen met mijn liefde voor techniek combineren in de functie van penningmeester bij het Fablab Flevoland.

Ik ben al sinds 2013 betrokken bij het Fablab, als technisch vrijwilliger en als penningmeester.

GERT MEIJER

Adviseur

Gert Meijer heeft Talent Ontpopt in 2014 opgericht. Hij is senior projectmanager en programmamanager en heeft veel verschillende managers- en directiefuncties in diverse soorten organisaties bekleed, soms ad interim, soms in loondienst en soms als projectopdracht.

Gert is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak (beroeps-)onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Hij heeft oog voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Werken vanuit kracht, met de verantwoordelijk op de juiste plek is en blijft mijn persoonlijke uitdaging.

ROBBERT BAKKER

Adviseur

Als industrieel ontwerper is Robbert verantwoordelijk voor het grootste deel van de productontwikkeling bij Dutchy3D. Dit gecombineerd met een diploma als natuurkunde docent en zorgt voor een goede mix van technische kennis en gevoel voor het onderwijs.

DJANGO BOER

Adviseur

Django Boer helpt het basis,- en voortgezet onderwijs met het geven van inspirerende techniek opdrachten vanuit de luchtvaart beroepspraktijk. Als Co-financier van Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam en Capelle – Oostland stelt hij faciliteiten, materiaal, techniekruimtes en praktijkbegeleiders beschikbaar.

PROGRAMMA'S DIE FABLAB FLEVOLAND GEBRUIKT

Cura is het slice programma van Ultimaker uit Nederland. Het kan gratis gedownload worden.

Hiermee worden 3D ontwerpen in laagjes opgedeeld (slicen). Cura berekent van elk laagje de
benodigde bewegingen (G-codes) die een hotend van een 3D printer moet maken om het product te 3D-printen. De G-codes zorgen er verder voor dat het hot end precies genoeg gesmolten plastic, per laag, op de juiste plaats van het verwarmde bed van de 3D printer legt.

Is 3D CAD/CAM (Computer Aided Design en Manufacturing) software van Autodesk voor het ontwerpen van 3D producten en het aansturen van CNC (Computer Numerical Control) apparaten.

Het is gratis te downloaden door hobbyisten, leerlingen, studenten, docenten.
Ook zzp’ers met een omzet die lager is dan honderdduizend dollar per jaar kunnen er gratis gebruik van maken.

Het werkt in de Cloud. De opslag van bestanden gaat naar servers van Autodesk, daardoor volstaat een nietal te dure standaard Windows of Apple laptop/computer. Door in te loggen met jouw account bij Autodesk
kun je op elke computer die een wifi verbinding heeft met Fusion 360 aan de slag.

Inkscape is een gratis open-source vector programma, het kan gebruikt worden om illustraties, diagrammen, lijnen kunst, logo’s, grafieken, etc. te maken.

Arduino en Raspberry.pi zijn open source microcontrollers voor het digitaal aansturen van apparaten zoals b.v 3D printers, robotwagentjes, robots, etc.

Voor het programmeren maakt Arduino gebruik van het gratis open source programma Python dat ooit door de Nederlander Guido van Rossum is ontwikkeld. Momenteel is Python een van de meest gebruikte programmeertalen.

ROS (Robotic Operating System) is gratis open source software voor het aansturen van zes assige robots. Het bestaat inmiddels 11 jaar.

INFORMATIE ANBI

Informatie ten behoeve van ANBI- gerelateerde zaken

Het K.v.K-nummer van de Stichting Fablab Flevoland: 59801522

Het RSIN nummer is: 853649595

Beloningsbeleid
Volgens de statuten en huishoudelijk reglement mogen de bestuurders een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Ook mogen de bestuurders vacatiegeld ontvangen met een maximum zoals beschreven door de belastingdienst.

Bestuur en vrijwilligers die ten doel van het Fablab Flevoland reizen met een particuliere auto mogen €0,19 per km declareren. Bestuurders en vrijwilligers die met openbaar vervoer reizen ten behoeve van het Fablab Flevoland mogen de reiskosten openbaar vervoer 2e klasse declareren.

Hoofdpunten beleidsplan:

Visie
Het bestuur van Fablab Flevoland vindt dat in Nederland nog te weinig gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheden van digitaliseren, robotiseren en automatiseren.

Doel
Het opdoen en delen van kennis en kunde met betrekking tot nieuwe digitale technieken in samenwerking met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
Het organiseren van trainingen en cursussen en/of bijeenkomsten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Voortgang en verantwoording

Het bestuur verzorgt jaarlijks een voortgangsrapportage.
Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.

Kernwaarden
● Van digitaal consumeren naar digitaal produceren.
● Digitaal onderwijs met desktop apparatuur en gratis te gebruiken software.

Financiën
Balans en resultaten

NIEUWS